top of page

Group

Public·40 members

Nobody Napisy Polskie !!TOP!!Wydanie DVD Bleach: Memories of Nobody oceniam przeciętnie. Oczywiście nie jest pozbawione zalet, takich jak dobra jakość dźwięku i obrazu oraz brak reklam, ale słabości techniczne polskich napisów i brak jakichkolwiek dodatków skutecznie obniżają wartość polskiej edycji.
Nobody napisy polskieW wydarzeniu wzięli udział m. in. Wanda Albińska i Luc Albiński, Stephen Smith, przedstawiciele środowisk opiniotwórczych i akademickich, Ambasady RP w Pretorii, diaspory polskiej i żydowskiej. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page